Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Fondsenbeheer Nederland

Fondsenbeheer Nederland is een onafhankelijke beheerder van  maatschappelijke fondsen die zich elk intensief inzetten voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. Deze rol wordt door de fondsen vertaald in actieve (financiële) ondersteuning van maatschappelijke doelen die variëren van volkshuisvesting tot natuurprojecten en het behoud van cultureel en industrieel erfgoed.
 

Maatschappelijke fondsen

Nationaal Restauratiefonds

RestauratiefondsOndersteunt eigenaren van monumenten met de financiering van de restauratie en het onderhoud van hun pand.

Website Nationaal Restauratiefonds
 


 
Nationaal Groenfonds

Verleent en ontwikkelt financiële faciliteiten voor natuur, bos en landschap. 

 

  

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Maatschappelijk financier en dienstverlener op het terrein van wonen, wijken en stedelijke vernieuwing.
 
 

 

BOEi

Behoudt industrieel erfgoed door te investeren in de herbestemming van dat erfgoed. 


 

 

Boerderij en Landschap

Behoudt bijzondere agrarische landschappen en hun  (historische) bebouwing door deze te restaureren en te herbestemmen.
 


Klimaatlandschap Nederland

Ontwikkelt natuur en landschap in samenhang met hernieuwbare energiebronnen.

Website Klimaatlandschap Nederland