Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Met oog voor morgen

Via onze eigen kantoren en het fijnmazige netwerk van lokale Rabobanken staan we dichtbij onze klanten en leveren wij met vastgoed een belangrijke bijdrage aan een duurzame leefomgeving.

 

Visie

In onze visie is vastgoed een belangrijke factor voor het welzijn en de welvaart van mensen en vormt het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van ondernemingen.
 

Werkwijze

Daarom werken we integer en transparant, zijn we betrokken en streven we altijd naar een gezonde balans tussen de sociale, economische en ecologische effecten van onze vastgoedactiviteiten. Duurzaamheid is op alle fronten verweven in het beleid van onze bedrijfsonderdelen.
 

Groei maatschappelijke fondsen

Bovendien maken we met Fondsenbeheer Nederland de groei mogelijk van maatschappelijke fondsen op het gebied van monumenten, volkshuisvesting, groen en agrarisch erfgoed. Dat doen we zonder winstoogmerk. Dus ook zo heeft Rabo Vastgoedgroep oog voor morgen en leveren we een bijdrage aan een groeiende welvaart en een betere leefomgeving.
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 

Vastgoed draagt direct bij aan het welzijn en de welvaart van mensen en vormt een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van ondernemingen. Vastgoed staat in dienst van de eindgebruiker en moet nu en in de toekomst bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gemeengoed binnen Rabo Vastgoedgroep. In ons MVO-statuut staat hoe wij in de maatschappij willen samenwerken. Onze ambitie is een toppositie op het gebied van duurzaamheid binnen de vastgoedsector.Lees verder>> 

 

Open Monumentendag 

Rabo Vastgoedgroep is al 28 jaar hoofdsponsor van Open Monumentendag, een van de grootste culturele evenementen van  Nederland. Open Monumentendag past uitstekend in onze visie en aandacht voor cultureel erfgoed, hiermee dragen wij actief bij aan de zorg voor het Nederlandse culturele erfgoed.
 

Het verhaal van...

Rabo Vastgoedgroep is naast het hoofdsponsorschap Open Monumentendag op veel meer gebieden betrokken bij het cultureel erfgoed. Via de verschillende bedrijfsonderdelen van Rabo Vastgoedgroep vervult zij ook een belangrijke rol als facilitator en adviseur rondom het in standhouden van dit erfgoed.  Via 'Het verhaal van..' brengen we een monument onder de aandacht waarbij  Rabo Vastgoedgroep op de een of andere manier betrokken is geweest.