Jaarverslagen

Jaarverslagen Rabo Vastgoedgroep

Jaarverslagen

2016

2015

2014

2013

Jaarberichten

2016

2015

2014

2013

*Het definitieve 2016 Jaarverslag Rabo Vastgoedgroep is op 16 mei 2017 (Engels versie 20 juni 2017) gepubliceerd op deze website. In dit jaarverslag is een niet-materiele fout in toelichting 32 Overige passiva aangepast.