Privacy Statement

Privacy Statement

Rabo Vastgoedgroep is onderdeel van Rabobank Groep en behoort tot de vastgoedondernemingen van Nederland. De activiteiten van Rabo Vastgoedgroep zijn ondergebracht in diverse bedrijfsonderdelen.Rabo Vastgoedgroep is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Rabo Vastgoedgroep houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Omdat Rabo Vastgoedgroep onderdeel is van de Rabobank Groep hanteren wij de privacy statement van de Rabobank. Waar in dit privacy statement gesproken wordt over de Rabobank, wordt de Rabobank Groep bedoeld.
Klik hier voor het privacy statement.

Vragen en contact

Indien u geen verdere informatie wilt ontvangen, of een vraag heeft over het privacybeleid kunt u een briefje sturen naar het onderstaande adres. Vergeet u niet te vermelden op welk bedrijfsonderdeel uw verzoek betrekking heeft?

Rabo Vastgoedgroep
Afdeling Compliance
t.a.v. Privacymedewerker
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken

Wijzigingen

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid op deze website.