Rabobank Groep

De Rabobank Groep

Rabo Vastgoedgroep is onderdeel van de coöperatieve Rabobank Groep. De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag, actief op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, vermogensbeheer, leasing en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op het bieden van een totaalpakket aan financiële diensten. De internationale focus is gericht op de food- en agrisector.

Organisatie

De Rabobank Groep bestaat uit ongeveer 100 lokale lokale Rabobanken, Rabobank Nederland en diverse dochterondernemingen in binnen- en buitenland. De onderdelen kennen een sterke onderlinge verwantschap. In totaal werken er bij de Rabobank Groep ongeveer 45.000 fte in 48 landen. De Rabobank Groep heeft 1,8 miljoen leden en bedient 10 miljoen klanten in de hele wereld. De groep behoort wereldwijd tot de 25 grootste financiële instellingen en tot de top van duurzaamste banken.

Vastgoedkenniscentrum

Een groot deel van de portefeuille van de Rabobank Groep is vastgoed gerelateerd. Als vastgoedkenniscentrum van de Rabobank Groep bieden we specialistische kennis en opinieleiderschap. Op die manier dragen we bij aan het marktleiderschap van de Rabobank Groep.

Samenwerking in beeld

De bedrijfsonderdelen van Rabo Vastgoedgroep werken steeds meer samen met andere disciplines binnen de Rabobank Groep, zoals de lokale Rabobanken. Die samenwerking levert synergievoordeel op.
 
Naar de website van Rabobank Groep.