Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Rabobank kent het in Nederland gangbare duale stelsel van ondernemingsbestuur dat voorziet in een raad van bestuur (RvB) en een raad van commissarissen (RvC). In deze opzet zijn de ‘checks and balances’ tussen uitvoering, controle en toezicht gescheiden. De RvC houdt toezicht op het bedrijf en adviseert de hoofddirectie. De RvC heeft goedkeuringsrecht over een aantal belangrijke besluiten.

De RvC komt periodiek bijeen in aanwezigheid van de hoofddirectie. Regulier terugkomende agendapunten zijn o.a. de resultaatontwikkelingen, groepsbrede beleidsonderwerpen, het risicoprofiel van Rabo Vastgoedgroep en auditrapporten van de interne en externe accountant. De gebieden Audit, Risk en Compliance alsmede HR en remuneratie worden in de voltallige RvC besproken.

De agendering van onderwerpen voor de RvC verloopt via de directiesecretaris van Rabo Vastgoedgroep. Onderwerpen dienen op een zodanig tijdstip te worden aangemeld dat ze eerst in de vergadering van de hoofddirectie kunnen worden behandeld.

Samenstelling raad van commissarissen: met personalia, hoofd- en nevenfuncties
L.C. (Elco) Brinkman, voorzitter (1948, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds: 2007
Huidige zittingstermijn: 2015 – 2019
Nevenfuncties:
• Fractievoorzitter CDA in de Eerste Kamer
• Lid Raad van Commissarissen Van Nieuwpoort
• Lid Raad van Commissarissen Emesa
• Voorzitter Raad van Commissarissen Triodos Cultuurfonds
• Voorzitter Raad van Toezicht Museum Naturalis
L.M.J. (Ludo) van Halderen (1946, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds: 2009
Huidige zittingstermijn: 2017-2019
Nevenfuncties:
• Commissaris Rabobank IJsseldelta (voorzitter)
• Commissaris Prysmian Nederland Holding
• Commissaris Van Gelder Groep
• Commissaris Brink Groep
Lid van Bestuur:
• Stichting Kameroperahuis
• Rabobank voorzitter kring Oost-Nederland
• Rabobank Algemene Ledenraad
• Voorzitter Advisory Committee DIF II, DIF III en DIF IV
• Stichting Proef Koopinstrument
J.L. (Jan) van Nieuwenhuizen (1961, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds: 2014
Huidige zittingstermijn: 2014 – 2018
Hoofdfunctie: Lid van de Raad van Bestuur van Rabobank

Nevenfunctie:
• Voorzitter Raad van Commissarissen FGH Bank